AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FONLANAN WYRED PROJESİ KAPSAMINDA AVRUPA SEÇİMLERİ ÇEVİRİM İÇİ KONFERANS ÇAĞRISI D-BAP ÖĞRENCİ KONGRESİ KATILIMCILARI VE 5 AVRUPA ÜLKESİNDEN DELEGE İLE 24 MAYIS TARİHİNDE ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

        Uluslararası D-BAP Kongresi’nde planlanan, Doğa Projeler Koordinatörlüğü tarafından modere edilen Avrupa Seçimlerine Dair Konferans (European Election Conference Call) 24 Mayıs 2019 tarihinde Şehir Üniversitesi’nde Doğa Koleji Gençleri ve Uluslararası Delegeler ile başarıyla gerçekleştirildi. Belçika’dan Avrupa Parlemantosunun gençlik güçlendirme organizasyonu olarak faaliyetlerini yürütüen PYEU (Partners for Youth Empowerment) kurumu adına  çevirim içi

Read More