Sözlü ya da poster proje sunumlarının başvurularında Doğa BAP Konferans’a kabul için ilk değerlendirmeler proje raporları üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapacak öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru formundaki Proje Raporu bölümüne belirtilen formattaki proje raporlarını yüklemeleri gerekmektedir. Proje yazım şablonuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Başvuru yapacak öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, velileri tarafından imzalanmış veli onam formlarının da başvuru formundaki Veli Onam Formu bölümüne yüklenmiş olması gerekir. Veli onam formunu indirmek için buraya tıklayınız.

Sunum Kriterleri, Taslak ve Öneriler

İYİ BİR SUNUM NASIL YAPILIR?

  • Anlaşılır bir şekilde konuşun, konuşma hızınız ve sesinizin yüksekliğine dikkat edin.
  • Bir soru karşısında tekrar konuyu anlatmayın, yalnızca size sorulan soruların cevabını verin.

Poster Kriterleri, Taslak ve Öneriler

İYİ BİR POSTER NASIL HAZIRLANIR?

  • Bir posterin hazırlanmasında öncelikle posterin içeriğinin bilimsel araştırma yöntemlerine uygun bir biçimde oluşturulması önemli bir yer tutar.
  • Posterinizi uzun anlatımlar yerine fotoğraf, şekil ve grafik gibi kolay ve çabuk anlaşılır görseller kullanarak destekleyin.
  • Posteriniz proje başlığı (adı), öğrenci adları, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, öneriler, kaynaklar ve teşekkür başlıklarını içermelidir.