II. ULUSLARARASI DOĞA BAP KONFERANSI 2021

Değerli Genç Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

İTÜ ETA VAKFI Doğa Koleji olarak öğrencilerimizin lise yıllarında bilimsel araştırma projeleri üretmeleri, her öğrencimizin mezun olmadan en az bir ulusal ya da uluslararası proje yarışmasına katılması, genç yaşta bilimsel bilgi ve teknoloji üretmeleri proje modelli lise eğitimimizin amaçları arasındadır.

Son 3 yıl içinde öğrencilerimiz 4500 bilimsel araştırma projesi üretmiş ve bunları çeşitli platformlarda paylaşma olanağı bulmuş, pek çok başarı ve derece elde etmiştir. Uluslararası Doğa BAP Öğrenci Konferansı ile amacımız, öğrencilerimizin bilimsel projelerini sergilemelerine olanak sağlamak, fen ve sosyal bilimler alanlarında çalışan bilim insanlarını ve öğrencileri bir araya getirerek ilgili disiplinlerde bilgi etkileşimini sağlamak, genç bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak, bilim dünyasının dikkatini çekmektir.

Konferans kapsamında Matematik, Fizik, Fizik CERN-BL4S, Kimya, Biyoloji, Biyoloji DNA Makale, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, t-MBA (Gençler için MBA), Bilgi Teknolojisi alanlarındaki bildiri başvuruları alınmış olup; gönderilen proje rapor ve özetleri, bilimsel kurul tarafından değerlendirilmiş ve uygun bulunan projeler Konferans’a kabul edilmiştir.

İTÜ ETA VAKFI Doğa Koleji tarafından düzenlenen ve 22 & 29 Mayıs 2021 tarihlerinde uluslararası ve ulusal düzeyde lise öğrencilerine, akademisyenlere, eğitim uzmanlarına, öğretmenlere, lisansüstü öğrencilere ve eğitim alanında uluslararası veya ulusal alanda çalışan temsilcilere ev sahipliği yapan organizasyonda 150’si sözlü, 20’si poster olmak üzere 280 öğrenci tarafından hazırlanmış 14 branşta toplam 170 proje bildirisi sunumu katılımcılarla buluştu.

Konferans’a katılan öğrencilerimize ait projelerin yer aldığı Doğa BAP Öğrenci Konferansı Özet Bildiri Kitapçığı’na ve 2. Uluslararası Doğa BAP Öğrenci Konferansı’na katılan konuşmacılarımızın video kayıtlarına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

KONFERANS TARİH VE LOKASYONLARI

KONFERANS 1. GÜN (22 MAYIS 2021) ETKİNLİK LİNKİ

22 Mayıs tarihli konferans etkinlik linki organizasyondan 1 hafta önce yayınlanacaktır.

KONFERANS 2. GÜN (29 MAYIS 2021) ETKİNLİK LİNKİ

29 Mayıs tarihli online konferans linki organizasyondan 1 hafta önce açıklanacaktır.